Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fakta fra de syv bøkene om «Los-Reinert» har blit samlet mellom to permer!

Her er det kunnskap å hente om fyr, sjømerker, fisk, blomster og stjernetegn for de yngre medlemmene av mannskapet eller andre som trives i fjæra.Forfatter Siri Mohr og illustratørJan-Kåre Øien har skrevet en rekke bøker om «Los-Reinert», en guttunge som bor på Hesnesøya utenfor Grimstad. Nå er alle faktaopplysningene fra de syv tidligere utgivelsene samlet, under tittelen «Los-Reinerts verden».

Ifølge Dagbladets anmelder (mandag 06.08.12) er dette blitt en «tvers igjennom koselig» bok for de mellom 6 og 10 år. Teksten fungerer veldig bra som en nyttig repetisjon av de viktigste skjærgårdsfaktaene, men er dessverre noe oppstykket og bærer preg av å være hentet fra mer sammenhengende fortellinger.

For de av oss med en ekstra forkjærlighet for fyr, så kan denne også anbefales!