Regjeringen går inn for å gi Kystverket 28 millioner kroner til reperasjoner etter uværet "IIngunn". Halten fyr var blant de fyrstasjoner som ble ble rammet av uværet. Foto: Bente Dragsnes

Norsk Fyrforening er skuffet over at regjeringen ikke legge inn egne midler til vedlikehold og rehabilitering av fyrene i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

– Det er fint at regjeringen foreslår å legge inn 28 millioner kroner for utbedring av de skadene uværet «Ingunn» påførte flere fyrbygninger langs kysten i vinter, men det avhjelper ikke det generelle vedlikeholdsetterslepet på norske fyr som har økt de siste årene. Vi er skuffet over at regjeringen ikke foreslår øremerkede midler til rehabilitering og vedlikehold, slik Norsk Fyrforening har bedt om i flere år, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Frivillig innsats

– Over hele landet jobber det frivillige på dugnad hverdag for å ta vare på fyrene for allmenn bruk. Jeg er redd for at motivasjonen og drivkraften hos de frivillige skal bli svekket, når fyrene ikke blir tilgodesett med mer penger fra politisk hold – slik at etterslepet kan reduseres.

Skjæveland minner om at Norsk Fyrforening har i flere år bedt om at Stortinget øremerker midler på Kystverkets budsjett til vedlikehold og rehabilitering.

– Jeg er også skuffet over at det i revidert nasjonalbudsjett ikke fremkommer hvilke tiltak Kystverket har planer om innen vern og rehabilitering av fyrene neste år eller hvor mye som avsettes til Kystverkmusea og kystkultur, sier Henriette Marie Skjæveland.