Norsk Fyrforening frykter revidert Nasjonalbudsjett vil føre til en svekkelse av arbeidet med å sikre vår kystkulturelle arv som fyrene representerer. Forfallet er stort på mange fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Norsk Fyrforening er skuffet over at regjeringen i revidert Nasjonalbudsjett ikke har lagt inn øning i Kystverkets budsjett til økt vedlikehold av norske fyr.

– Norsk Fyrforening har i flere år påpekt det enorme etterslepet i midler til vedlikehold og rehabilitering av norske fyr. Med dagens lønns- og prisvekst frykter vi at vedlikeholdsetterslepet vil øke og bli vanskelig å ta igjen. Jeg hadde håpet at regjeringen ville prioritere vedlikeholdsetterslepet høyere i det fremlagte forslaget, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Overrasket
Hun legge til at Norsk Fyrforening også er overrasket over at regjeringen ikke foreslår en økning i grunnstøtten som kompensasjon for lønns- og prisveksten.
Norsk Fyrforening har 96 medlemsfyr, hvorav 50 driftes av frivilligheten. Bevaringsarbeidet de frivillige utfører gjennom dugnader tilsvarer mangfoldige årsverk. – I tillegg bidrar de frivillige inn store verdier i form av kjøpte varer og tjenester. Kystverkets sparsomme midler til fyr, overgås av de lokale ressursene som utløses. Det kan synes som regjeringen ikke ser verdien av den innsats som legges ned av de frivillige hver eneste dag, når den ikke er villig til å øke bevilgningene til fyrvedlikehold, fortsetter Henriette Marie Skjæveland.

Norsk Fyrforening er glad for at regjeringen viderefører ordningen med strømstøtte til frivillige organisasjoner. Skjæveland frykter revidert Nasjonalbudsjett vil føre til en svekkelse av arbeidet med å sikre vår kystkulturelle arv.