Rodbergsneset
Tåkeklokka på Rødbergsneset er et viktig kulturminne vel verd å ta vare på, og Kystens Arv har fått økonomisk støtte både fra Fylket og Riksantikvaren for å kunne gjøre dette.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Museet Kystens Arv kan stolt fortelle at tåkeklokka på Rødbergsneset i Rissa er restaurert for litt over 100.000,-. Halvparten av pengene har museet fått av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren.

Tåkeklokka har fått nytt sinktak øverst, og for 3 år siden fikk den nytt blytak på taket rett under klokka. Hele anlegget er i år malt med hvit linoljemaling og et nytt skilt ble hengt opp i september. Nå venter vi bare på den nye døra og de smidde beslagene, melder museet på sin Facebook-side.

Museet Kystens Arv er et kystmuseum med ansvar for kystkultur, trebåtbygging, seiling, handlingsbåren kunnskap innen kysthåndverk og sesongfiskerier, og har adresse Stadsbygd i Sør-Trøndelag.