moms l
Masse arbeid er på gang rundt om på fyrene, og momskompensasjon er en mulighet medlemmene i NFHF kan benytte seg av.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norsk Fyrhistorisk Forening og venneforeninger som er medlem hos oss kan få momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet etter søknad. Det er NFHF som søker på vegne av venneforeningene.

av Jostein Korsnes

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd. Det vil si at venneforeningene kan søke gjennom Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) sentralt.
Søknadsfristen for sentralleddet er 1. september hvert år. Venneforeningene må sende inn årsmelding og revidert regnskap for fjoråret til NFHF per post eller e-post innen 1. august 2019. Regnskap fra underledd med totale driftskostnader på under 5 millioner kan revideres av en valgt revisor. Resten må bruke statsautorisert, autorisert eller kommunerevisor.

NFHF søker såkalt «forenklet modell»

I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden både for sentralledd og underledd.
Kompensasjon ytes bare for utlegg til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.
Venneforeningene må være registrert i Frivillighetsregistret.

 Kort oppsummert:

1. Må være medlem i frivillighetsregisteret

2. Årsmelding og revidert årsregnskap for 2018 sendes inn til Norsk Fyrhistorisk Forening innen 1. august 2019.

3. Fyll ut skjemaene https://lottstift.no/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-fra-underledd-DK-under-5millNOK-til-sentralledd-forenkla-NN.doc eller https://lottstift.no/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-fra-lokalledd-til-sentralledd-forenkla-modell-NN.xlsx

Hvis venneforeningen har driftskostnader på mer enn 5 millioner kr sendes følgende https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/informasjon-om-revisjon/

4. Oppgi kontaktperson til venneforeningen.

5. Oppgi kontonummer til venneforeningen.

Send dokumentasjonen til NFHF per post eller e-post innen 1.august 2019 til:

Norsk Fyrhistorisk Forening
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo
info@fyr.no

Les mer om forenklet modell på Lotteri- og stiftelsestilsynets egne nettsider.

Les mer om informasjon m revisjon her.

Her oppsummeres ofte stilte spørsmål om ordningen.