Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Sørhaugøy kan komme på salgsmarkedet. Øya utenfor Haugesund (Rogaland)  huser Sørhaugøy fyr. Grunnen på øya eies i dag av et privat sameie, men en av eierne ønsker ¨selge seg ut. Fyret eies av Karmsund folkemuseum. Både Haugesund kommune og Friluftsrådet Vest kan komme til å ønske seg Sørhaugøy, for å sikre fri ferdsel for allmenheten.

Sørhaugøy fyr (tidligere Tonjer) ble opprettet i 1846, som lei- og havnefyr. Fyret ble nedlagt i 1952, og er fredet av Riksantikvaren.

Les mer om saka her.