staveneset folkeliv
Nå kan du søke midler til friluftsårsaktiviteter. (Foto: Reidun Brandvik, Stavenesets venner)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Neste år blir det tredje «Friluftslivets år» i Norge. Tema er «Små turer gir store opplevelser», og kulturminner er i fokus.

Kjernen i Friluftsåret blir lokale aktiviteter i regi av ulike organisasjoner, lag og foreninger, samt noen nasjonale markeringer. I 2015 kommer nærmiljøet til å være et viktig satsningsområde. Friluftslivet skal være enkelt og tilgjengelig, og aktivitetene vil gjenspeile dette. Det er opprettet en tilskuddsordning til Friluftslivets år 2015 med en ramme på 15 millioner kroner. Pengene skal gå til større, koordinerte friluftslivssatsinger.

Søknadsfrist 10. juni

Det overordnede målet for Friluftslivets år er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og at året skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Frist for å søke om tilskudd er 10. juni 2014 kl. 15.00. Det skal søkes gjennom Miljødirektoratet. Tema for Friluftslivets år 2015 er nærmiljø, fritidsfiske og kulturminner.

Kulturminner er fokusområde

Formålet med Friluftslivets år 2015 er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og få flere nordmenn til å drive friluftsliv i en eller annen form. Kulturminner er ett av fokusområdene for året. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet står bak initiativet, mens Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) er tildelt det praktiske ansvaret for daglig ledelse, planlegging og gjennomføring av året. Til mindre lokale arrangement oppfordres det til å søke støtte fra kommunen eller fylkeskommunen.