fyrseddel
50-lappen med Utvær fyr. (Foto: Norges Bank)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Medlemmer av Norsk Fyrhistorisk Forening som er frivillige organisasjoner kan søke om MVA-kompensasjon.

Tekst: Ola Sendstad

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2018 fordele 1,4 milliarder kroner til frivillige organisasjoner. Disse pengene skal kompensere for kostnader til merverdiavgift i 2017. Medlemmer må sende søknad til sekretariatet, info@fyr.no, innen 15. august. Vi vil samordne og sende felles søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynets søknadsfrist 1. september.

Dette er en ordning som alle medlemmer som kan bør benytte seg av. Det vil si alle medlemmer som er organisert og drevet som frivillige organisasjoner, og som hadde utgifter til MVA i 2017. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet, slik som det vi bedriver på de fleste norske fyrstasjoner.

Bestemmelsene for ordningen er gitt i forskrift om merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner.

I 2017 utbetalte Lotteri- og stiftelsestilsynet tilsammen 1,32 milliarder kroner til frivillige organisasjoner (for regnskapsåret 2016). Avkortingen ble på 27,2 % av det godkjente beløpet. Alle medlemmer av NFHF som søkte mottok kompensasjon.

Husk søknadsfristen 15. august. Utbetaling skjer i midten av desember.

Alle fyr-medlemmer har fått tilsendt egen e-post med mal for søknad.