Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Eier du et fredet eller verneverdig hus eller anlegg? Da kan du søke om tilskudd til restaurering. Søknadsfristen er 1. februar, og det er Norsk kulturminnefond som avgjør hvem som skal få slike midler.

Se mer her.