Sonja Selvig Langseth på Svenner fyrstasjon.

For bare noen tiår siden var det folk som levde og arbeidet på fyrstasjoner. To entusiaster er i gang med hvert sitt prosjekt – fyrfolks opplevelser skal inngå i en dokumentarserie og en historiebok. Kan du hjelpe dem?

Tidsvitne fra Svenner fyr

Fra 1900 til 1963 var Svenner familiefyr. Det var bemannet med fyrmester og tre assistenter, og de kunne bo sammen med familien sin ute på fyrstasjonen. Sonja Selvig Langseth (nå 81 år) vokste opp på Svenner, sammen med tre andre barn. Faren hennes, Albert Tinus Selvig, var førsteassistent der i 18 år. Sonja hadde deler av skolegangen sin der ute, og det var flere guvernanter opp gjennom årene.


Dokumentarserie om fyrfolk

Sonja Selvig Langseth er et av tidsvitnene som filmselskapet StoriesToTell har kommet i kontakt med. De skal lage en dokumentarserie hvor fyrfolk forteller om livsopplevelser. Hvordan levde familier på fyr langs kysten vår?
– Vi er særlig på jakt etter mennesker som kan fortelle spennende, kuriøse, morsomme og rørende historier fra oppveksten på en fyrstasjon, sier filmskaper Tor Segelcke.
– Vi leter også etter historier fra kvinnelivet på en fyrstasjon, som husmor, kone og mamma, eller som guvernante, tjenestepike eller sågar fyrvokter. Kvinneperspektivet er ikke så ofte fortalt, noe vi ønsker å rette opp i, hvis det ennå finnes kvinner som kan fortelle. Vi søker selvfølgelig også historier fra menn som har hatt sitt arbeid på fyrstasjonen, som fyrvokter, assistent eller i en annen rolle.

I prosjektet skal filmselskapet reise til fyrene sammen med tidsvitnene.
– Vi vil formidle hvordan det var å leve, arbeide, leke og oppleve kjærlighet og død i Norges minste, mest isolerte, men kanskje også mest eksotiske, samfunn, avslutter Segelcke.

Tor Segelcke i filmselskapet StoriesToTell vil formidle fyrfolks opplevelser.
Historiebok om Feistein fyr

Aud Lise Rosland er en av ildsjelene i Feistein Fyr Venneforening, og de siste 15 årene har hun bidratt i styret. Nå leter hun høyt og lavt etter informasjon om fyret. Så langt har hun saumfart digitaliserte avisarkiver og de fysiske samlingene ved Statsarkivet i Stavanger og Riksarkivet i Oslo. Stoffet skal inngå i en historiebok om fyrstasjonen.
– Nå jobber jeg med å finne ut mer om personene som hadde sitt daglige arbeid på Feistein fyr. Fyrvoktere og assistenter var som regel ikke fra lokalmiljøet, sier Rosland.
– Jeg er veldig interessert i å finne etterkommere etter Ingvard Salvesen, som var fyrvokter på Langøytangen fyr fra 1929 til 1963. Han var assistent (1919-1924) og deretter fyrvokter (1924-1929) på Feistein. Han og kona Dorthea fikk sju barn. Fem av dem ble født på Feistein og de to yngste på Langøytangen. Dorthea ble hele 103 år gammel.

Aud Lise Rosland i kaffepausen under dugnadsarbeid på Feistein fyr.

Kjenner du fyrfolk eller etterkommere som kan bidra til disse prosjektene? Ta kontakt eller skriv en kommentar til Facebook-innlegget vårt! Tor Segelcke/StorieToTell kan du også kontakte direkte på tlf. 908 31 922.