Songvårs Geir Smebøle deltar i arbeidet med å skifte vinduer på Songvår fyr. Et tiltak venneforeningen har fått støtte til av den lokale sparebanken. Foto: Songvår Fyrs Venner

Den lokale sparebanken er en solid støttespiller til frivilligheten over hele landet. Enkeltvis og gjennom Sparebankstiftelsene. Hver år deles det ut penger til prosjekter som Norsk Fyrforenings medlemsfyr nyter godt av.

Søgne og Greipstad Sparebank er en slik støttespiller. Sparebanken har i flere år gitt gaver og støtte til det frivillige arbeidet som Songvår Fyrs Venner legger ned for at fyret skal bli tatt vare på og kunne være tilgjengelig for allmenn bruk.

-Uten den økonomiske støtten og gavene som vi har fått fra den lokale sparebanken, så ville vi hatt en tøffere økonomi. Sparebanken har gitt oss på Songvår støtte til flere prosjekter opp gjennom årene, forteller daglig leder Geir Smebøle på Songvår Fyr.

Søgne og Greipstad Sparebank har støttet opp om vindusprosjektet på Songvår Fyr. Foto: Songvår Fyrs Venner

I år har Søgne og Greipstad Sparebank gitt 30 000 kroner til utskifting av vinduer på fyrstasjonen. – I tillegg til vindusstøtten så har vi også fått 5000 kroner i driftsstøtte. Banken har vært en trofast støttespiller i mange år. Pengene gjør det mulig for oss frivillige å sette fyret i fin stand, legger Smebøle til.

Fyrlykter

Litt lenger nordøst så har Sparebanken Sør nylig gitt 50 000 kroner i gave til Møkkalassets Venners arbeid med å ta vare på utrangerte fyrlykter i Flosta utenfor Tvedestrand. -Vi er opptatt av å ta vare på den lokalekustkulturen for ettertiden. Da Kystverket oppgraderte kystleden, tok vi kontakt med dem for å bevare fyrlyktene. Det fikk vi, men fyrlyktene var preget av vær og vind – så de måtte rehabiliteres. Et arbeid som er et økonomisk løft for en liten forening som vår. Derfor var det hyggelig å få nyheten om at den lokale sparebank ser verdien av det arbeidet vi gjør, og gir 50 000 kroner i gave til dette arbeidet, sier styreleder Sven Gjeruldsen i Møkkalassets Venner.

Møkkalassets Venner har fått 50 000 kroner fra Sparebanken Sør til foreningens arbeid med å ta vare på gamle fyrlykter.
Foto: Norsk Fyrforening

Gavene fra Sparebankene er til glede for allmennheten. Nå kan alle legge turen til Flosta Motorbåtforenings klubbhus og se nærmere på fyrlykta som sto ved innløpet til Oksefjorden og Tvedestrand by. -Fyrlykta er blitt et smykke. Nå går vi i gang med å ryste opp og rehabilitere gangbrua ut til fyrlykta ytterst i Kilsund. Derfra vil folk kunne se ut til Ytre Møkkalasset fyr. Vi gleder oss til at folk igjen kan går trygt ut til denne fyrlykta. Dette hadde vi ikke fått til uten støtte, sier Gjeruldsen.