Slettnes fyr. Bilde: Svein-Harald Eliassen
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Museene for kystkultur og gjenreisning IKS, avdeling Gamvik museum, skal sommeren 2010 ha driftsansvar, vertskap og kafé på verdens nordligste fastlandsfyr, Slettnes fyr i Gamvik kommune (Finnmark).

Det planlegges en liten utstilling i tårnfoten om den lokale fyrhistorien, og det vil bli trykket et nytt, oppdatert opplag av heftet om Slettnes fyr (3 språk: norsk, engelsk og tysk). Fyret åpnes for publikum 7. juni og skal ha åpent fram til 31. august. Mellom 1. og 15. august blir det forskjellige kulturarrangement på fyret, under overskriften ”Kulturdugnad Gamvik”.