Geir Smebøle fra Songvaar fyrs venner assisterer en av dykkerne fra Søgne dykkerklubb i jakten på etterlatte ruser og teiner på havets bunn. Foto: Henriette Marie Skjæveland


Langs hele kysten driver det hele tiden i land søppel og annet skrot som blir liggende langs holmer og skjer. Frivillige fyrentusiaster rydder strandsonen for at fyrene våre skal ta seg best ut når våre gjester kommer på besøk.
En ting er det vi ser på overflaten og som lett kan ryddes vekk – noe annet er det som befinner seg under havoverflaten og som det blotte øyet ikke kan se.

De siste årene har det vært et økende fokus på spøkelsesfiske og jakten på mistede ruser, teiner og annen sjøredskap. Dette var fokus under foredraget «Søppelhavet» på landsstevnet til Forbundet Kysten på Bragdøya utenfor Kristiansand.
Søgne dykkerklubb og medlemmer av Songvaar fyrs venner har i lang tid engasjert seg sterkt i arbeidet med å rydde søppel og mistet fiskeredskap fra bunnen på kyststrekningen fra Søgne til Farsund i Agder.
Karl Klungland fra dykkerklubber fortalte i sitt foredrag på landsstevnet om de store mengdene klubben og venneforeningen har fjernet fra havets bunn.
Før foredraget hadde Klungland gjennomført dykk etter søppel – assistert av Songvaar fyrs Geir Smebøle ombord i dykkerfartøyet.

Dykkere gjør seg klare for å jakte på søppel på havets bunn. Foto: Henriette Marie Skjæveland

Dykker Karl Klungland holdt foredrag om «Søppelhavet» på Forbundet Kystens landsstevne på Bragdøya utenfor Kristiansand. Det er store mengder som Søgne Dykkerklubb assistert av Songvaar fyrs venner har hentet opp fra havets bunn. Foto: Henriette Marie Skjæveland