Svenner sveising 1
Istandsetting av diafonen - Kjell Sverre Heyn (sveiser), André Schau (NFHF) og Dag Simonsen (Drivergruppa Svenner fyr)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Svenner 11

Overrekkelse av gavesjekk – Kaare Jansen og Dag Simonsen (Drivergruppa Svenner fyr) og André Schau (NFHF)

Sparebank 1 BV har sponset istandsettingen av Diafonen på Svenner med kroner 35 000,-. Nå er den snart ferdig restaurert.

Tekst: Ola Sendstad

André Schau i Norsk fyrhistorisk forening har tatt initiativ til å redde diafonen på Svenner fyrstasjon. Tåkesignalanlegget var i drift fra 1931 til 1986. Siden da har diafonen ligget i deler i en fjellkløft foran fyret. Nå blir den altså istandstatt.

HER kan du lese mer om diafonen på Svenner og oppstarten av prosjektet.

Istandsettingen av diafonen / tåkesignalet på Svenner er et samarbeid mellom NFHF og Drivergruppa på Svenner fyr. Etter søknad har Sparebank1 Buskerud og Vestfold nå bevilget kroner 35 000,- til prosjektet. Gavesjekken ble overlevert hos Sparebank1 BV i Larvik. Så snart restaureringen er ferdig skal den fraktes ut til Svenner for utstilling.

Kystverket Sørøst, som er eier av Svenner fyr, er positive til prosjektet. Det er ennå ikke avklart om diafonen skal tilbake på sin originale plassering i maskinhuset eller stilles ut på annen måte.

Du kan lese mer om Svenner fyrstasjon HER. Svenner er et stort anlegg med en aktiv drivergruppe. Det er fint både å komme på dagsbesøk og å leie seg overnatting. Booking av overnatting gjøres HER.