Stabben fyrstasjon. På avstand så nok det høye skjæret ut som en hoggestabbe, derav navnet. Foto: Helen Hoff Lund.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Politiske kastevindar råkar fyret på Stabben (Flora kommune, Sogn og Fjordane). Stortingsrepresentant Åge Starheim (Framstegspartiet, Sogn og Fjordane) skuldar regjeringa for ikkje å løyve nok pengar til vedlikehald av freda bygningar.

 

Måndag 28. februar hadde NRK Fjernsynet eit innslag som synte omfattande forfall på det freda fyret. Tidlegare leiar for Norsk Fyrhistorisk Forening, Stein Malkenes, var sterkt bekymra for utviklinga når det gjeld å ta vare på fyr og andre kulturhistoriske navigasjonshjelpemiddel langs kysten. Ein representant for Flora kystkulturlag, Anita Johannessen, gjorde merksam på at råteskadene hadde kome på gjennom fleire år, og at tiltak burde ha vore på plass for lengst.

 

Les meir om saka her.