Hestskjaeret Marianne Johnsen
Uten satsning forfaller fyra (Foto: Marianne Johnsen)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Regjeringen har nå kommet med sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Hvor ble det av kystkulturen?

Tekst: Ola Sendstad

Med stor innsats, flere nye prosjekter og økt oppmerksomhet er det mange frivillige på fyr som hadde håpet på en satsning nå. Det kom ikke.

Uklart for Kystverket

For bevaringsarbeidet for fyrstasjonene i statens eie er det budsjettet til Kystverket som er mest avgjørende. Justert for prisvekst får Kystverket samme overføring som i fjor. I teksten står det som et mål at arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterslepet for fredede fyrbygninger videreføres. Dette er bra, men det følger altså ikke med noen økte bevilgninger. Etterslepet er på kroner 255 millioner, bare på de fredede fyrstasjonene. Totalt er vedlikeholdsetterslepets på Kystverkets fyrstasjoner på 448 millioner. Det er ikke noe i dette budsjettet som gjør Kystverket eller frivilligheten i bedre stand til å redusere vedlikeholdsetterslepet.

I fjorårets budsjett var det et eget avsnitt om Kystkultur, med en øremerking på kroner 10,3 millioner. Dette gikk til delfinansiering av Kystverkmusea (10 millioner) og Norsk Fyrhistorisk Forening (300 000,-). I det nå foreslåtte budsjettet er hele avsnittet og øremerkinga fjernet. Hvor ble det av kystkulturen? Kystverkmusea er ikke nevnt noe sted i budsjettet, i motsetning til både Norsk Vegmuseum og Norsk Jernbanemuseum. Norsk Fyrhistorisk Forening, frivilligheten generelt eller ny bruk av fyrstasjonene er heller ikke nevnt.

Hvis dette budsjettet blir vedtatt må Kystverket prioritere både de fredede fyrstasjonene, Kystverkmusea og frivilligheten opp mot behovene til all maritim infrastruktur og egen drift.

Bra MVA-kompensasjon

Det er veldig positivt med en økning av potten til momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Dette betyr noe for venneforeningene på fyra. Kompensasjonen økes med 134 millioner kroner, i underkant av 10%. Med tanke på at de frivillige på fyr i stor grad arbeider på offentlig eiendom, så er det kanskje ikke for mye å forvente å slippe å betale MVA på utgiftene sine? Man er fremdeles langt unna full momskompensasjon.

Stillestående for Kulturminnefondet

Fyrstasjonene i privat eie kan søke om midler fra Kulturminnefondet. Her er det foreslått en økning på 4,1 millioner kroner. Dessverre er dette alt for lite med tanke på økningen i antall søknader. Satsningen på Kulturminnefondet som var skissert i Regjeringserklæringen blir stort sett spist opp av prisveksten.

Oppsummering

Det foreslåtte budsjettet er noe positivt for norsk frivillighet, uambisiøst for kulturvernet og fullt av usikkerhet for fyra, fyrhistoria og det frivillige bevaringsarbeidet for fyr. Norsk Fyrhistorisk Forening fortsetter arbeidet for å bedre dette!

 

Ola Sendstad er arkitekt og daglig leder for Norsk Fyrhistorisk Forening