Statsminister Jonas Gahr Støre la vekt på viktigheten av frivillig innsats under et møte med Norsk Fyrforenings styreleder Sven Gjeruldsen. Møtet fant sted i maritime og kystkulturelle omgivelser. Foto: Norsk Fyrforening.

Norsk Fyrforening har hatt et godt møte med statsminister Jonas Gahr Støre. Under møtet fremholdt statsministeren viktigheten av det enorme dugnadsarbeidet som legges ned av frivillige hver dag.

-Det var et godt møte. Vi har en statsminister som er opptatt av fyr og kystkultur. Han rettet en stor takk til de frivillige som daglig gjør en stor innsats på norske fyrstasjoner, sier styreleder Sven Gjeruldsen.

Statsministeren understreket i møtet med Norsk Fyrforening, at frivillighet er en grunnstein i demokratiet, samholdet og motstandskraften i samfunnet.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Norsk Fyrforenings styreleder Sven Gjeruldsen. Foto: Norsk Fyrforening.
 

-Det er flott at landets statsminister tar seg tid til å møte Norsk Fyrforening i en hektisk hverdag. Vi var også innom utfordringene med manglende bevilgninger til vedlikehold av norsker fyr- og norsk kystkultur. Han ser hvilke utfordringer våre medlemsfyr sliter med. Statsministeren oppfordret Norsk Fyrforening og våre medlemsfyr til å jobbe videre med disse problemstillingene overfor myndighetene sentralt og lokalt. Det skal vi selvfølgelig fortsette å gjøre, legger Gjeruldsen til.