Henriette M. Skjæveland, styreleder i NFHF. Foto: Heidi Eikremsvik.

«Jeg er så glad!», sier styreleder Henriette M. Skjæveland. «Dette gir oss muligheter og trygghet til å gjøre den oppgaven vi ønsker!»

I snart 25 år har NFHF arbeidet for bevaring og ny bruk av fyrstasjoner. Engasjerte frivillige i hele landet og én deltidsansatt har stått på, men med veldig begrensede ressurser til rådighet. Foreningen har blitt drevet kun med kontingenter og usikre prosjektmidler.

Nå har vi fått grunnstøtte over statsbudsjettet! Klima- og miljødepartementet har tildelt nesten 1,4 millioner for året 2021.

Departementet påpeker at «Norsk Fyrhistorisk Forening sitt arbeid for bevaring av kulturmiljøet rundt landets gamle fyr er et viktig og allmennyttig arbeid». Tilskuddsordningen skal gi forutsigbare inntekter til landsdekkende organisasjoner på vårt fagområde, og vi håper på årlig tildeling heretter. Midlene skal gå til formålet vårt og administrative utgifter.

«Det er en fantastisk glede at det blir forstått hvor viktig jobben og rollen vår er!», jubler Henriette.