Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Nå skal fyrene ut på www.lokalhistoriewiki.no!

En generøs gave fra Bergesens Almennyttige Stiftelse gjør at Norsk Fyrhistorisk Forening nå kan sette av ressurser til å få lagt ut informasjon om fyrstasjonene på lokalhistoriewiki.no.

lokalhistoriewiki.no sier selv om sidene at dette er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Det er først og fremst frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den dekker som skriver artikler og laster opp bilder. Både faghistorikere og amatører er bidragsytere. Wikien har nå 12 438 artikler og 19 107 bilder.

Det er mange fyrstasjoner og det er viktig at alle skal kunne få kunnskap om disse. Ikke alle kjenner Fyrhistorisk sine hjemmesdier, og NFHF vil derfor gjerne dele sin kunnskap ved å legge den ut på lokalhistoriewiki.no. Dessverre koster som kjent tid også  penger. Med midlene fra Bergesen-stiftelsen får foreningen nå anledning til å hente inn ekstra ressursser.

I november 1975 ble Sigval Bergesens d.y. og Hustru Nanki´s Almennyttige Stiftelse innstiftet ved gavebrev fra skipsreder Sigval Bergesen d.y. Stiftelsens formål er beskrevet slik: Stiftelsen er en veldedig innretning som ikke har erverv til formål. Den skal fremme almennyttige formål som vanligvis ikke ivaretas av det offentlige. Den skal i særlig grad tilgodese kulturelle og humanitære oppgaver, samt gjennom stipendier o.l. søke fremmet tilegnelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.

Norsk Fyrhistorisk Forening er veldig stolt over å ha kommet med i betraktning om støtte og takknemlig for den generøse støtten vi er tildelt.