alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

For fyrforvaltere og fyrvenner er det særlig to dager i 2010 som peker seg ut som viktige dager for å hedre fyrene, historien og ny bruk: Den internasjonale fyrdagen og Kystens dag.

Den internasjonale fyrdagen ble – etter det vi kjenner til – feiret for første gang i 2002. Dagen feires hvert år på den søndagen (ofte også lørdagen) som faller i den tredje hele helga i august måned. I 2010 betyr det helga 21.–22. august. Fyrdagen markeres med ulike arrangement på ulike fyrstasjoner. Dagen feires i flere verdensdeler og mange land, i et verdensomspennende fellesskap av fyrvenner. I Sverige er det spesielt stor oppslutning om anledningen, og ikke mindre enn 72 svenske fyr ønsket velkommen til besøkende på denne dagen i 2009.

 

Kystens dag ble feiret for første gang i 2005. Målet med dagen er å sette et positivt fokus på kysten og dens næringer, struktur og produkter: fiskeri- og havbruk, sjøtransport, havner og farleier, sjømat, forskning og forvaltning – hele vår kystkultur. Kystens dag er tradisjonelt 9. juni, men i 2010 legges hoved­arrange­mentet til lørdag 12. juni. Det omfatter blant annet Sjømatfesti­valen i Oslo.  Ellers vil markeringene foregå på ulike vis og ulike steder, og med ulike aktører rundt om i landet. Les mer om Kystens dag her.

NFHF oppfordrer alle fyrvenner til å markere fyrene våre på disse dagene! Vi vil gjerne fortelle om arrangement på nettsidene fyr.no, og gjøre vårt for å trekke blikk og besøkende til fyrene. Vi oppfordrer også alle arrangører og fyrvenner til å sende oss bilder og referat i ettertid, som vi kan sette sammen til en felles visning fra dagene.