Stormen "Babet" gjorde store skader på flere fyrstasjoner. På Ryvingen fyr forsvant store deler av det solide gjerdet. Ryvingens Venner er i full gang med å rydde opp etter stormens herjinger. Foto: Norsk Fyrforening

Det gikk hardt for seg da stormen «Babet» herjet langs skagerrakkysten i oktober. Flere fyrstasjoner ble påført store skader da vind med orkan i kastene pisket opp havet og gjorde store ødeleggelser på landinger, brygger og fyrbygninger.

– Det var ille å se hvilke skader stormen har påført fyrstasjonene, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening. Hun ble med dugnadsgjengen i Ryvingens venner da de reiste ut til Ryvingen fyr for å starte oppryddingen etter stormens herjinger.   

Vindskier på hus og naust forsvant som pinneved på Ryvingen da uværet rammet Skagerrak i oktober. Foto: Norsk Fyrforening

– Store deler av gjerdet, samt vindskiplater og takstein var blåst over ende. Det er litt av en jobb venneforeningen har foran seg med å rydde opp etter «Babets» kraftige vindkast, sier Norsk Fyrforenings daglige leder.

Tøft år

2023 har vært et tøft og utfordrende år for venneforeningen på Ryvingen. Store deler av sesongen måtte de holde fyrstasjonen stengt på grunn av en stor vannskade, og nå ble de på nytt rammet med ødeleggelser som følge av det kraftige uværet.

Skadene til tross – Ryvingen fyr er klar til å ta imot nye gjester neste vår. Foto: Norsk Fyrforening

– Det er viktig at skadene blir utbedret så raskt som mulig, slik at det det ikke blir følgeskader ved at man utsetter reparasjonene, sier Skjæveland.

Medlemskontakt

Styreleder Sven Gjeruldsen sier Norsk Fyrforening er opptatt av å følge opp foreningens medlemsfyr, og særlig når det enkelte medlemsfyr står overfor uventede utfordringer – som skader etter storm.

Kurt Dyrstad er oppvokst på Ryvingen fyr og er med i dugnadsgjengen til Ryvingens Venner. Han og de andre frivillige i venneforeningen lot ikke stormens herjinger ødelegge humøret da de startet på oppryddingsarbeidet. De brenner for fyret i sitt hjerte og fyrsaken. Foto: Norsk Fyrforening

– Vi er til for våre medlemmer og derfor holder vi tett og nær kontakt med de mange frivillige som daglig legger ned mangfoldige dugnadstimer for fellesskapet, sier han.

Flaggstanga knakk

Flaggstanga på Torungen fyr brakk som en fyrstikk i et av vindkastene med orkanstyrke. Foto: Torungens Venner/Kystverket

Det var ikke bare Ryvingen fyr som ble påført store skader. Litt lenger øst ble både landing og hus påført store skader på Torungen fyr.

– Flaggstanga brakk som en fyrstikk. Det er store skader på landingen og på flere av husene, forteller nasjonalparkfyrforvalter Knut Mørland i Torungens Venner. På Torungen fyr må flere ting utbedres etter at vinden kom opp i orkan styrke. Det er skader på takmønene som måtte gi tapt for vinden. På landingen er det også blitt skader ifølge Knut Mørland.  Skadene vil bli utbedret så raskt som mulig.

Store kampesteiner ble skylt på land som grus og gjorde skader på landing og brygger på Torungen fyr, Foto: Torungens Venner/Kystverket

Brygga på Torungen fyr fikk omfattende skader. Foto: Torungens Venner/Kystverket

Knust solcellepanel

Fyrforvalter Terje Nalum i Tvisteins Venner kan fortelle at foreningen fant deler av solcellepanelet på bakken ved fyret på Tvistein, da dugnadsgjengen dro ut for å sjekke tilstanden etter stormen. – Stormen løsnet nok dette slik at det har «jobbet» seg løs. Vi får nok lys i byggene igjen før det kommer nye besøkende, sier Nalum.

Deler av solcellepanelet på Tvistein fyr ble revet løs og funnet ødelagt i strandkanten. Foto: Tvisteins Venner