Dugnadsgjengen på Hestkjæret fyr tar en velfortjent pause.

Det legges ned utallige dugnadstimer ved mange fyr, men arbeidsinnsats er ikke nok. Det må også litt penger til for å utløse gode aktiviteter eller sikre driften. Her er et knippe tilskuddsmuligheter som har frist de nærmeste månedene.

Kommunen: Strømstøtte

Kulturdepartementet har bevilget 250 millioner som skal hjelpe frivillige organisasjoner gjennom strømkrisen. Ordningen vil gjelde i kommuner hvor den gjennomsnittlige strømprisen i desember var på over 70 øre per kWt. Støtteordningen skal gjelde for desember 2021 til mars 2022 og skal håndteres av kommunene. Ta kontakt med kommunen din for å få informasjon.

Lotteritilsynet: Koronakompensasjon

I 2020-2021 mottok våre medlemsfyr til sammen 4,3 millioner i kompensasjon for ekstrakostnader, eller bortfall av inntekter, som skyldtes Covid-pandemien. Det er varslet at tilskuddsordningen vil bli forlenget i 2022. NFHF sender informasjon til alle medlemsfyr når ordningen blir kunngjort.

Forbundet Kysten: Nytt liv i naust og sjøhus

Forbundet Kysten har en støtteordning som kystlag og andre foreninger kan søke om midler fra. Hensikten er å bidra til at naust eller sjøhus blir tatt vare på gjennom ny bruk og aktivitet, samtidig som man gir barn/unge naturopplevelser. Les utlysning for andre tildelingsrunde. Søknadsfrist 1. mars.

Fylkeskommunen: Historiske ferdselsårer

I Frivillighetens år 2022 har Riksantikvaren fordelt midler til fylkeskommunene, som skal bidra til å løfte frem lokale historiske stier og veifar. Er det en annen ferdselsåre enn sjøveien som har ført til ditt fyr? Kanskje det kan gis støtte til å sette den i stand eller bidra til at flere får glede av den. Fylkeskommunene har søknadsfrist i første kvartal, så undersøk hvilken info og hvilken frist som gjelder i ditt fylke.

Kulturvernforbundet: Kulturminnedagene 3.-11. september

Under Kulturminnedagene er målet å «formidle og tilgjengeliggjøre kulturarven for allmennheten og bidra til å skape forståelse og engasjement for kulturarv og historie». Temaet for årets festival er drivkraft og frivillighet. Les om Kulturminnedagene, og du kan søke støtte til aktiviteter hvor minoriteter eller barn/unge inkluderes. Søknadsfrist 22. april.