Stavneset fyr ligger flott til ved innseilingen til Kristiansund og er et populært turmål hele året. Foto: Frode Pilskog.

Stavnesets Venner gir i en e-post til Kystverket uttrykk for støtte til etablering av en gapahuk i tilknytning til Stavneset fyr. 

– Et slikt bygg på Stavneset vil definitivt øke attraktiviteten til fyret og området rundt og bli et trekkplaster for flere besøkende fra fjern og nær. Det vil åpne muligheter til bruk av området rundt fyret til arrangementer på en helt annen måte enn i dag. Vi i Stavnesets venner vil gjerne engasjere oss for å gjøre dette til en realitet, går det frem av e-posten fra venneforeningen. 

Toalettfasilitetene på Stavneset er i dag provisoriske. Venneforeningen mener en forbedret toalett-løsning som en del av prosjektet i seg selv vil være et stort forbedringstiltak.