Det er nå åpnet for å søke om strømstøtte for 1. kvartal.

Det er nå åpnet for søknader om strømstøtte for perioden januar-mars 2023. Søknadsfrist er 24. mai kl. 1300.
90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen dekkes.
Tilskuddsordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i desember.
Månedlig gjennomsnittspris i hvert av prisområdene publiseres på nettsidene til Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) i begynnelsen av hver måned.
Regjeringen har foreslått å forlenge tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med desember 2024.

Lenke til søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister finner dere på lottstift.no: https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/

Vi oppfordrer alle våre medlemsfyr som faller inn under ordningen om å søke strømstøtte. Flere medlemsfyr har tidligere fått kompensasjon for økte strømutgifter, forteller daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.