Nå kan medlemsfyrene søke om strømstøtte for 3. og 4. kvartal 2023. Foto: Norsk Fyrforening

Fristen for å søke strømstøtte nærmer seg. Nå er det åpnet for at våre medlemsfyr kan søke om strømstøtte for 3. og 4. kvartal i fjor. Søknaden må sendes til Lotteri og stiftelsestilsynet innen 28. februar 2024.

Informasjon om vilkår for å motta strømstøtte og søknadsskjema finner dere på Lotteritilsynets hjemmeside Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – Lottstift

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. – Vi oppfordrer alle medlemsfyr som har hatt et månedsforbruk på over 70 øre per kWzt   i fjorårets to siste kvartal om å søke strømstøtte, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.