Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Nå kuttes avgifter for sjøtransport. Regjeringen vil ha trailerne vekk fra veiene.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (bildet) går langt i å love at resten av kystavgiften på opprinnelig 116 millioner kroner vil forsvinne helt i 2013. I budsjettforslaget for 2012 kuttes avgiften med ytterligere 33 millioner kroner og vil da være redusert med 83 millioner kroner de siste tre årene.
– Man skal ikke kjøre langt på veiene i Norge før man ser det store behovet for at mye av godstransporten som går med trailer bør over på båter. For det første har vi nå valgt å kutte avgiftene som er pålagt sjøtransporten. For det andre arbeider vi også aktivt for at tilrettelegging for økt sjøtransport blir en langt viktigere del av revideringen av Nasjonal Transportplan som kommer i 2013, sier Berg-Hansen til Dagens Næringsliv.

Sturla Henriksen, Adm.direktør i Norges Rederiforbund, er glad for at myndighetene kutter i avgiften. – Det er bare å se på kysten vår og da er det ikke så vanskelig å skjønne at det ligger veldig godt til rette for økt godstransport til sjøs. Vi ser at trailertransporten over land øker mer enn sjøtransporten og det er en utvikling som bør snus. En veldig god forutsetning er at alle avgiftene som er pålagt sjøtransport blir redusert, sier Sturla Henriksen.

Bedre havner

Regjeringen har også kutten den såkalte sikkerhetsavgiften. Det betyr at det er fjernet avgifter for 100 millioner kr de siste årene. Rederiforeningen og Fiskeri- og Kystministeren er enige om at et viktig arbeid som gjenstår er en opprustning av havneanlegg og at infrastrukturen rundt disse må bedres. Fiskeriministeren uttaler selv at som en forutsetning for å tilrettelegge for økt varetransport til sjøs, så må det bli en bedre helhetlig dekning for hele transportsektoren. Hun understreker at hun trenger å få med seg både Samferdselsdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet på et felles løft.