Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Styret i Norsk Fyrhistorisk Forening var i helgen samlet på Agdenes Fyr til styreseminar. Styret ønsker å jobbe for å fremme medlemmenes interesser for sentrale myndigheter, men det ønsker også et tettere forhold til medlemmene, og ikke minst har styret det som mål at alle fyrstasjoner blir medlem i foreningen. Vi skal derfor blåse nytt liv i hjemmesiden vår, bli bedre kjent med medlemmene gjennom en medlemsundersøkelse, og vi ønsker også mer informasjon om hva som skjer på fyrstasjonene. Derfor oppfordrer styret alle medlemmer til å sende oss en melding om når det skal foregå en aktivitet eller et årsmøte. Alt dette vil vi forsøke å legge inn i kalenderen. Vi vil også svært gjerne bli invitert til årsmøter og så sant det er mulig vil en representant fra styret forsøke å være tilstede. Foreningen har også et ønske om å bidra til stiftelse av venneforening til fyr som ikke har noen slik tilknyttet seg. Da vil styret bidra med råd og tips og gjerne være en samtalepartner underveis. Send epost til organisasjonssekretær og nyhetsredaktør Britt Wang – britt@fyr.no med tips om stort og smått.

 

STYRET: Berit Johanne Vorpbukt, Asbjørg Dalen, Elisabeth Eriksen Meling, Magnar Skaret fra styret i Agdenes Fyrs venner. Bak: Jostein Korsnes, Birger Lindanger og Anette Horn. (Foto: Britt Wang)