boardmtg
STYREVALG 2013
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Årsmøtet i NFHF skal 14. april 2013 velge nye styremedlemmer. Alle medlemmer, personer og foreninger og andre instanser, kan sende inn forslag på kandidater. Kjenner du – eller er du – en person med erfaring, arbeidsglede, overskudd, fantasi eller kunnskap som har lyst til å gjøre en innsats for fyrene? Vi kan tilby varierte og utviklende arbeidsoppgaver, i dialog med myndigheter og frivillige organisasjoner, i et fargerikt fellesskap og givende samarbeid med fyrvenner fra hele landet. 
Kontakt valgnemnda ved eli.ellingsve@ntnu.no innen 15. november.