Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Også i Sverige er det stor interesse for å ta vare på fyrstasjonene, blant dem Ölands norra udde (bilde).

For svenskene er Den internasjonale fyrdagen (fyrhelgen) et viktig markeringstidspunkt. I år falt feiringa på helgen 20.-22. august. Langs svenskekysten varierte været denne gangen mellom sol, slagregn og stiv kuling. Dette gjorde det dessverre umulig å besøke noen fyrstasjoner. Men trass i uviljen fra værgudenes side holdt svenskene stand, og mer enn 9000 gjester besøkte 71 stasjoner! Til Ôlands norra udde kom 100 besøkende.

Skikken med å feire fyrdagen sprer seg. Dette skyldes ikke minst aviser og media, som bringer program og reportasjer om arrangementene. Og programmet byr på noe for enhver smak: kafé med servering av mat og drikke, quiz, musikk, teater, badstue, ringmerking av fugler, utstillinger, film og foredrag om ulike emner, for å nevne noe.

 

Den Internasjonale fyrdagen har tradisjonelt ikke vært feiret i særlig grad i Norge. For fyr og fyrvenner som ønsker å markere slutten på sommeren på fyret, kan den likevel være et godt tidspunkt for å samle mennesker og skape blæst om den gode fyrsaken.