Kystreise 850
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystreise.no er i stadig vekst. Gå inn og lær mer om ulike kulturminner langs kysten vår – vår felles arv.

Nettsiden forteller kystens maritime kulturhistorie. Her kan turister, folk på reise, skoler, museer og andre interesserte finne informasjon.

I dag inneholder tjenesten ca 150 filmer, reportasjer og klipp fra hele kysten, og tallet stiger stadig. Nærmere 30 nye filmer vil bli publisert de nærmeste to månedene. I tillegg inneholder tjenesten rundt 500 maritime kulturminneregistreringer i form av foto og tekst fra hele kysten.

– Vi jobber for å gjøre vår maritime kulturarv tilgjengelig for folk flest, sier ansvarlig redaktør for nettstedet, Jo van der Eynden ved Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum til kystverket.no.

Kystreise.no gir en enkel tilgang til kulturhistorie langs store deler av kysten vår. Nettstedet, som er utviklet av Kystverkmusea, byr på variert innhold presentert som film, foto eller tekst. All informasjon er gratis tilgjengelig via alle digitale plattformer. Stadig flere aktører bidrar. Og stadig flere oppdager tilbudet. I dag inneholder tjenesten ca 150 filmer, reportasjer og klipp fra hele kysten, men mengden materiale stiger stadig, og nærmere 30 nye filmer vil bli publisert de nærmeste to månedene. I tillegg inneholder tjenesten ca 500 maritime kulturminneregistreringer i form av foto og tekst fra hele kysten.

– Du inviteres til å ta deg en digital sjøreise, sier redaktøren. Her er mye å oppdage!

Lær mer på www.kystreise.no