Viser alle nyheter i arkivet

Søk om støtte til prosjekter på ditt fyr

Norske fyr er viktige kulturminner som bør være tilgjengelige for allmennheten. På fyr over hele landet legges det årlig ned… Les mer »

Søk om støtte til fyrprosjekter

Norske fyr er viktige kulturminner som bør være tilgjengelige for allmennheten. På fyr over hele landet legges det daglig ned… Les mer »