IMG 9684
Nesodden tåkeklokke tilbakeført (Foto: André Schau)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Liv og Erik

Ildsjelene Erik Jakobsen og Liv Jessen (Foto: Stein Turtumøygard)

Lørdag den 15. september var det endelig offisiell åpning av Nesodden tåkeklokke på Nesoddtangen.

Tekst: André Schau

Dette var en dag som mange innbyggere på Nesodden hadde ventet lenge på! Klokketårnet var nymalt og pyntet med norske flagg for den store dagen. Det var flott høstvær og mellom 100 og 200 mennesker hadde møtt frem for å delta på arrangementet. Agendaen for arrangementet var innholdsrik med mange taler, takke-taler, musikalske innslag samt klokkeklang. Nesodden historielag stod for serveringen.

Restaureringen av Nesodden tåkeklokke er et økonomisk samarbeid mellom Nesodden kommune, Nesodden historielag og Sparebankstiftelsen DNB. Det var taler fra historielagets leder, Eli Vinje, fra Nesoddens ordfører, Truls Wickholm og fra Sparebankstiftelsens representant. Vi fikk også høre historier fra etterkommere av den første tilsynsmannen ved tåkeklokka og den nærliggende fyrlykten. Til slutt ble Nesodden tåkeklokke offisielt gjenåpnet av ordfører med snorklipping, applaus og tre slag i tåkeklokka.

Nesodden tåkeklokke ble opprettet i 1883 som den første frittstående tåkeklokken i Norge. Den var derfor en pilot og bygd noe annerledes enn de øvrige. Klokketårnet var bygd i utpreget sveitserstil og med særegen ornamentikk som bl.a. spir. Det er bygd kun 12 frittstående tåkeklokker på norskekysten. Mellom 1938 og 1950 ble dessverre klokketårnet bygd om til flatt tak. Dermed mistet den mye av sin opprinnelighet og sveitserstilen ble også borte. Nesodden tåkeklokke ble nedlagt i 1987. Kystverket overførte eierskapet av tåkeklokka
til Nesodden kommune i 1994. Nesodden historielag fikk en avtale med kommunen hvor de stod for vedlikeholdet av bygningen.

Klokketårnet hadde allikevel fått for lite vedlikehold gjennom årene og forfallet satte inn. Historielaget innså at det etterhvert måtte inn større midler for å få satt klokketårnet i skikkelig stand. Spørsmålet ble etterhvert: Skal klokketårnet i fremtiden ha sitt originale utseende i sveitserstil eller sitt flate tak fra etterkrigstiden?

Prosessen med restaureringen av dette klokketårnet har vært lang og kronglete; det er 12 år siden Nesodden historielag startet prosessen med kommunen for å få restaurert klokketårnet. Kommunen viste i mange år liten eller ingen interesse. Nesodden kommune stemte lenge for å beholde det nye utseende da de bl.a. mente at «den nye terminalen fra 2009 var bygd som klokketårnet» samt at «ingen innbyggere på Nesodden i dag ville huske tåkeklokkens originale utseende»! Denne argumentasjonen ble møtt forundring og lite begeistring i historielaget. De fortsatte arbeidet og tilbød kommunen et spleiselag for å få satt klokketårnet i stand.

Historielaget var tydelige på at de ønsket klokketårnet tilbakeført i opprinnelig stil. Responsen var lunken de første årene. Men takket være utrettelig innsats og tålmodighet fra tidligere leder, Aaste Eggen, gav historielaget ikke opp kampen. Gjennom mange år har historielaget også fått støtte og bistand av undertegnede, fyrentusiast og styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF). Jeg har arbeidet med dokumentasjonen og funnet originaltegninger og gamle foto.

Saken tok en ny vending i 2017 da Liv Jessen tok tak i saken. Sparebankstiftelsen DNB ønsket å bidra med betydelige midler i prosessen, men på en betingelse; at restaureringen av klokketårnet ble utført i opprinnelig sveitserstil. Nå måtte man gjenskape dette sjeldne kulturminne slik det en gang var. Etter at vedtaket ble fattet i kommunestyret startet prosessen for restaureringen.

Arbeidet ble utført av Nesodden historielag og ledet av historielagets nestleder, Erik Jakobsen. Det var viktig for kommunen å få en lokal fagmann til å utføre arbeidet. Dette ble tømrermester Eivind Borud fra Nesodden. Dette var et meget godt valg; Eivind og Erik har stått for arbeidet og de har utført en meget flott restaurering; all honnør til disse to!

Arbeidet startet rett etter påske og ble ferdig samme uke som åpningen. Toppen av klokketårnet er nytt, mens nedre del er den originale. Nå skal Nesodden tåkeklokke igjen skinne som det monumentet det er; betydelig mer synlig (tre meter høyere) for alle fartøy på sjøen og for de ca 15 000 som trafikkerer Nesoddtangen hvert døgn.

Dette er et svært viktig og særegent kulturminne i Indre Oslofjord og derfor meget viktig å bevare for fremtiden. Nesodden tåkeklokke er igjen blitt et «signalbygg» på Signalen. Fullføringen av Nesodden tåkeklokke er derfor en stor seier for de frivilliges arbeid med kulturminner i Oslofjorden.

André Schau er styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening. Han har skrevet bok om fyrene i Oslofjorden og bistått og initiert store og små prosjekter på mange fyr.