Terningen1beh
Terningen fyr lå badet i sol under befaringen. Foto: Marit Aune.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Terningen fyr i Trondheimsleia er blitt valgt ut som pilotprosjekt for utarbeidelse av forvaltningsplan for fyrstasjoner som ikke er fredet.

I den forbindelse var representanter fra Kystverket og Kystverkmusea i mai på befaring av alle bygg og uteområder. Venneforeningen og Hitra kommune var også representert. Terningens venner gleder seg til fortsettelsen. I sommer skal også huset og annekset pusses opp utvendig, forteller Terningens venner på fyrets Facebook-side.

I 1997 ble det utarbeidet en verneplan for fyrstasjoner. 83 fyr ble da fredet. Alle fredede fyrstasjoner skal ha en forvaltningsplan. Disse er nå utarbeidet, og ligger på Kystverket sine sider. I 2001 bestemte Stortinget at alle norske fyr skulle avbemannes og automatiseres.

Kulturhistorisk verdi

Også fyrene som ikke er fredet, vil få forvaltningsplaner. Kystverket eier 114 fyrstasjoner, fortalte Frode Pilskog under Fyrseminaret på Hitra og Frøya i mars, et samarbeid mellom Kystverkmusea og Norsk Fyrhistorisk Forening. Pilskog er særlig opptatt av fyrenes kulturhistoriske verdi, og har bakgrunn som arkeolog.

Terningen3

En kaffitår og litt mat hører med på en fyrbefaring. Foto: Marit Aune

Terningen fyr, midt i værutsatte Trondheimsleia, er altså nå blitt valgt som pilotprosjekt for ikke-fredete fyrstasjoner. Fyret ligger i Hitra kommune, som leier ledfyret av Kystverket. Det er mulig å overnatte her. Fyret har en egen venneforening som står for alt vedlikeholdet. Leieinntektene er med å finansiere vedlikeholdsutgiftene.

Vent til det løyer

Blåser det kuling eller mer, anbefales ikke folk å ta turen til fyret, som ble opprettet i 1833. Det ble automatisert i 1986 og avbemannet i 1991. Fyret står om lag 1,2 km sørvest for Jøsnøya.

Heidi Eikremsvik