Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Lotteri- og stiftelsestilsynet sendte 8. desember ut tildelingsbrev om momskom­pensasjonsmidler. Brevet gikk til sentralledd (bl a NFHF), som skal formidle videre kompensasjon til underledd (fyrforeninger).

 

Etter årets tildelingsmidler (396 mill. kr) og søknader har Lotteri- og stiftelses­tilsynet vurdert og godkjent søknadsbeløp. Til sammen 861 organisasjoner søkte om til sammen 1,2 milliarder i kompensasjon for moms ved kjøp av varer og tjenester. Tilsynet har delt ut vel 34 % kompen­sasjon for det godkjente søknadsbeløpet fra NFHF og fyrforeningene, for alle ledd som inngår i søknaden. Resultatet ble nær 25 000 kroner på NFHF og de tre underforeningene som søkte for 2009.

 

NFHF skal formidle videre kompensasjonen til underforeningene som har søkt. I følge forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner kan NFHF påregne et administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling av midler til regional- og lokalledd. For 2010 kan dette tilskuddet maksimalt utgjøre 1 % av tildelte midler til organisasjonen.

 

I 2011 skal det søkes om fordeling av 608 mill. kr, som kompensasjon for betalt moms i 2010. Vi oppfordrer alle underforeninger til å sikre seg nødvendige bilag og søke via NFHF, innen en tidsfrist som det vil bli informert om seinere.