alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Under overskriften DET VÆRHARDE FYR i Hvaler Bygdebok gjengir forfatteren Inger Jensen minner fra fyrstasjonen på skjæret utenfor Hvaler (Østfold). Selv om nok beskrivelsen ”værhard” passer på svært mange av fyrstedene langs kysten, vil mange være enige i at Torbjørnskjær er i en liten særklasse. I Riksantikvarens verneplan for fyrstasjoner beskrives stedet slik: ”Stasjonen har vanskelige landingsforhold og det brukes i dag ofte helikoptertransport”.

Med tillatelse fra Hvaler kommune og forfatteren Inger Jensen har vi lagt kapitlet om Torbjørnskjær fyr ut (som pdf-fil) på sida LESESTOFF.