Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fredag 21. oktober ble det nye bygget til Ferdigmat AS offisielt åpnet, samtidig som Torungen ble lansert som deres nye merkevare. Over 40 samarbeidspartnere, leverandører, kunder, lokale politikere og ansatte var samlet til årets begivenhet for den nesten 40 år gamle sjømat- og landmatbedriften i Arendal.

Daglig leder Bjørn Simon Rød åpnet bygget sammen med Fylkesmann i Aust- Agder, Øystein Djupedal. Djupedal kunne fortelle at han har et spesielt forhold til Torungen i og med at hans oldemor ble født på Torungen Fyr i 1844. Grunder og grunnlegger av bedriften, Karl Fredrik Rød, fortalte sine historier fra da han kjøpte bedriften Ferdigmat AS og Torungen AS i 1971, og Karine Rød Haraldsson presenterte tankene rundt merkevaren Torungen. – Potetene får vi fra Slottets hoffleverandør, kjøtt fra gris i nærområdet og sjømaten er fisk og skalldyr fra noen av de frodigste sjøområdene langs norskekysten. Torungen er navnet på seilingsmerkene og veiviserne våre her i Arendal, som i generasjoner har vist vei i alle slags vær, ut til havet og hjem fra havet. Vi er stolte av fyrene våre og skal gjøre vårt beste for at vi ivaretar de store symbolverdiene Lille og Store Torungen Fyr innehar hos oss alle, melder Rød Haraldsson. Foto: Riksantikvaren