Tidligere fyrmester Bjørn Strand holdt et morsomt og interessant foredrag på et møte i Torbjørnskjærs Venner. Foto: Norsk Fyrforening

Tidligere fyrmester Bjørn Strand trollbandt sitt publikum med foredraget «Sjøen slo inn et vindu i fyrbygningen. Fandt sild på gulvet».

Tittelen på foredraget hadde Strand hentet fra Torbjørnskjærs fyrjournal fra 1884 – et fyr han jobbet på fra 1981 til 1987.

Utgangspunktet var liv og virke på Torbjørnskjær fyr fra det ble tent for første gang 1. september 1872 og frem til fyret ble avbemannet i 1990.  – Flere forlis i området førte til at fyret ble ført opp, fortalte Strand. Gjennom et helt liv har han hatt en egen forkjærlighet til fyret ytterst i Oslofjorden på grensen mot Sverige.

Livet som fyrbetjening bø på tøffe dager med ekstreme værforhold. Her står Bjørn Strand midt inne i skruisen i ytre Oslofjord. Foto: Privat

En fullsatt sal lyttet til foredraget som inneholdt flere anekdoter og gode historier fra et langt fyrliv –  krydret med bilder fra han egen tid på fyret. – Vi var tre uker på vakt og så hadde vi tre uker fri. Kona var glad da jeg kom hjem og glad da jeg dro ut til Torbjørnskjær. Kona mi sa jeg måtte si dette, sa Bjørn Strand med et smil. – Det stemmer, istemte kona som satt i den fullsatte salen i Kornmagasinet på Skjærhalden på Hvaler.

Båten sikres etter å ha blitt tatt opp på landingen på Torbjørnskjær fyr. Foto: Privat

Strand kunne fortelle om dramatiske forlis, orkaner, en utedo som ble blåst på sjøen. – Jeg tenkte alltid blir jeg blåst på sjøen nå, når jeg skulle et nødvendig ærend, humret han.

Garnene renses etter dagens fangst. Foto: Privat

Foruten å ha tjenestegjort på Torbjørnskjær, så har Strand vært fyrmester på fyrene Lindesnes, Færder og Lyngør. Livet som fyrmester bø på mange utfordringer som julen 1999 da han var alene på vakt og strømmen forsvant lillejulaften. – Det ble en annerledes, annerledes jul, for å si det sånn. Strømmen kom først tilbake 29. desember, sa Strand.

Ny giv

Etter foredraget kunne nyvalgt styreleder Ronny Ramberg fortelle om ny giv i Venneforeningen. – Vi ønsker å bevare dette kulturminnet og åpne det for allmennheten. Nylig hadde vi et godt og konstruktivt møte med Kystverket, Forvalteren i Ytre Hvaler Nasjonalpark og ordføreren. Alle parter er innstilt på at vi i fellesskap skal få til noe på «Skjæret». Planen er nå å få til en felles befaring ute på Torbjørnskjær, sa Ramberg,

Styreleder Ronny Ramberg orientere om venneforeningens arbeid for å åpne Torbjørnskjær fyr for allmennheten. Foto: Norsk Fyrforening

En av de store utfordringene er landingsforholdene. Grov sjø og kraftige strømmer gjør det vanskelig å komme i land på fyret. – Dette må vi få en ordning på, før vi kan åpne fyret.

Støtte

Ramberg var glad for den støtte han har fått fra Norsk Fyrforening etter at han ble valgt til styreleder i Torbjørnskjærs Venner på forsommeren.

På avstand kan Torbjørnskjær fyr se ut som et krigsskip. Foto: Rita Sundseth Eriksen

– Det er spennende å se hva de kan få til på Torbjørnskjær fyr. Det virker som det nye styret er godt i gang med å se på om mulighetene for å bevare dette unike kulturminnet og åpne det for allmennheten, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Hvaler kommune er positive til planene til Torbjørnskjærs Venner. Det er god dialog mellom foreningen og kommunen. Fra venstre styreleder Ronny Ramberg, Hvalers ordfører Mona Vaugar, Bjørn Strand og styremedlem – tidligere fylkesordfører i Østfold og tidligere ordfører i Fredrikstad, Ole Haabeth. Foto: Norsk Fyrforening

Kommunen med på laget Ramberg trakk også frem den velvilje som venneforeningen har møtt i Hvaler kommune. – Torbjørnskjær er Hvalers slott som vi sammen må se hvordan vi kan få åpnet for allmennheten. Fra kommunens side er vi positive til det som nå skjer i Torbjørnskjærs Venner, sa ordfører Mona Vaugar på møtet