Randaberg kommune har satt i gang omfattende vedlikeholdsarbeider på Tungenes fyr. Det er påvist lekkasjer og råteskader i fyrbygningen som er fra 1862.

Fyrstasjonen har i lenger tid slitt med lekkasje og det er denne som er årsaken til de omfattende arbeidene som for kort tid siden.

– Det er viktig å få tettet dette ordentlig og Jærmuseet er særs tilfredse for at dette arbeidet nå igangsettes av Randaberg kommune, sier avdelingsleder Eirik Gurandsrud.

Tungenes fyr har i lang tid vært nedslitt, men nå er kommunen i gang med å ruste opp fyrstasjonen. Foto: Norsk Fyrforening

Han legger til at vedlikeholdsarbeidene vi bidra til at fyrstasjonen blir bevart på en sikker og god måte.

Stengt

Det mye som skal gjøres på Tungenes fyr de kommende ukene. Deler av taket skal skiftes ut. Råte skal fjernes og utbedres. Vegger skal skiftes ut. Gammel kledning skal erstattes. Videre så skal led legges om til skiftertak. De delene av kledningen som blir erstattet skal males og det skal installeres ny varmepumpe på fyret. Det store usikkerhetsmomentet er hvor store råteskadene er. Det vil først bli avdekket før taket er revet. – Der derfor ikke mulig nåværende tidspunkt å si når arbeidene vil være ferdig, legger Eirik Gurandsrud til.

Selv om fyret er stengt mens vedlikeholdsarbeidene pågår – så vil kafeteriaen holde åpent. Foto: Norsk Fyrforening

Så lenge vedlikeholdsarbeidene pågår så vil selve fyrbygningen være stengt for publikum. – Vi gleder oss til alt er utført og til vi kan invitere gjester igjen opp i fyrbygningen, sier avdelingslederen.

Sildefiske

Det viktige sildefisket i farvannene utenfor Jæren og Stavanger midtvinters førte til et krav om bedre fyrbelysning og i 1828 ble fyrlyset på Tungenes tent for første gang. Lyset skal ha vært svakt og noen talglys i vinduet på gården Tunge, som lå ved neset. Lysene skulle bare brenne i januar og februar, og sønnen på gården, Tore Tunge, ble den første fyrvokteren. Senere ble talglysene skiftet ut med en parafinlampe, og fyrsesongen ble utvidet til og med mars.

I 1860 besluttet Stortinget at Fyrvesenet skulle overta ansvaret for fyret. Det ble gått til innkjøp av en tomt helt ytterst på neset, noen hundre meter fra det første fyret. Der ble det reist en enkel fyrbygning uten tårn i 1862. Helt vellykket var heller ikke det nye fyret.

Piknik ved Tungenes fyr – fra tiden 1904 til 1908. Fra v. ukjent, Richard Johnsen senior . Foto: Arkivet etter Hannchen Jacobsen og Rachel Johnsen, Arkivverket .

Mange skippere mente lyset fremdeles var for svakt. I 1898 ble det derfor bygget et tårn på boligen. I det ble det plassert en kraftigere lykt med en 5. ordens linse og klipp og fargete sektorer, for å gjøre det lettere for skipsfarten å se hvor det er trygt å seile.

Lagt ned

I 1984 ble Tungenes Fyr lagt ned og erstattet av en fyrlykt på holmen “Bragen” rett utfor. Fyrbygningene ble overtatt av Randaberg kommune. I samarbeid med Jærmuseet er det etablert et eget fyrmuseum på Tungenes. Jærmuseet inngår som et av flere i Kystverkmusea.

Tungenes fyr rundt 1900 – 1910. Foto: Arkivverket