Det var med stolthet styret i Norsk Fyrforening kunngjorde utnevnelsen av nye æresmedlemmer under foreningens landsmøte. Her står daglig leder Henriette Marie Skjæveland sammen med æresmedlemmene Jostein Korsnes, Eli Johanne Ellingsve, Knut Mørland og Jo van der Eynden, Foto: Norsk Fyrforening

Norsk Fyrforening har utnevnt Jo van der Eynden, Eli Johanne Ellingsve, Jostein Korsnes og Knut Mørland til æresmedlemmer av foreningen. Hedersbevisningene ble overlevert ved en seremoni under landsmøtet i Oslo lørdag.

– Våre nye æresmedlemmer har hatt en enorm betydning for utviklingen av Norsk Fyrforening gjennom mange år. De har alle på hver sin måte, bidratt til å løfte norsk kystkultur og fyrsaken i flere ti-år, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.

Daglig leder Henriette Marie Skjæveland og styreleder Sven Gj. Gjeruldsen deler ut æresmedlemsdiplom til Jo van der Eynden. Foto: Norsk Fyrforening

Jo van der Eynden var en av foreningens grunnleggere og han har vært aktiv i foreningen i alle år. De siste årene har han representert foreningen i styret til Kulturvernforbundet. Jo van der Eynden var også en pådriver for etableringen av Lindesnes Fyrmuseum og Kystverkmusea. Han har også skrevet en rekke bøker om fyr og kystkultur og er en ettertraktet foredragsholder.

Eli Johanne Ellingsve er utnevnt til æresmedlem. Foto: Norsk Fyrforening

Eli Johanne Ellingsve ledet foreningen gjennom flere år og hun har i sitt virke hatt stort fokus på kvinnens plass og rolle på fyrstasjonene over hele landet. Sammen med Jostein Korsnes bidro hun at foreningen kom gjennom vanskelige år med svært stram økonomi. Korsnes var som styremedlem stødig og stabil, Han satt i styret til foreningen i uvanlig mange år med den tunge oppgaven som kasserer, i en tid da foreningen ikke mottok offentlig støtte. – Den klokskap og nøkternheten innen økonomi som Jostein sto for, har vi lagt sto vekt å videreføre, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen.

Jostein Korsnes mottar diplom og gave fra styreleder Sven Gj, Gjeruldsen og daglig leder Henriette Marie Skjæveland. Foto: Norsk Fyrforening

Knut Mørland har i mer enn 20 år vært nasjonalparkfyrforvalter på Torungene fyr utenfor Arendal – der han i alle år har mottatt besøkende med stor entusiasme. Mørland har vært med i foreningen fra det første landsmøtet for 27 år siden og han er fortsatt aktiv til tross for sykdom.

Knut Mørland takker for utnevnelsen til æresmedlem av Norsk Fyrforening. Foto: Norsk Fyrforening

Styreleder Gjeruldsen overrakte æresmedlemmene diplom, mens daglig leder Henriette Marie Skjæveland ga de fire æresmedlemmene foreningens gullpin og oljelampe. Oljelampen er spesiallaget for Norsk Fyrforening og er et symbol på lyset fra fyrene som har reddet mennesker og skip fra ulykker på sjøen.