Bjørnøya Fyr. Foto: Marianne Johnsen

Utstyrsgiganten Akvapartner AS i Brønnøysund er kjøperen av Bjørnøy fyr ved Bodø. Tidligere i høst ble den verneverdige fyrstasjonen solgt for 6,5 millioner kroner etter en heftig budkamp. Når først fyret er solgt, så håper vi den nye eieren av Bjørnøy fyr vil rehabilitere og bevare fyret, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Norsk Fyrforening er betenkt og bekymret over at fyrstasjoner selges til private aktører. Kulturminner kan gå tapt når historiske bygninger, som Bjørnøy fyr, blir solgt fra det offentlige til det private.  Det fryktes for hva som vil skje med fyret på Bjørnøya når de nye eierne tar over, men vi håper selskapet vil la fyret være tilgjengelig for allmennheten. Vi vil gjerne komme i dialog med Akvapartner for å høre hvilke planer de har med fyret og området rundt fyrstasjonen.

Den nye eieren er en helnorsk leverandør av kvalitetsprodukter til oppdrettsnæringen.  Selskapet leverer utstyr som skal gjøre hverdagen til oppdretterne tryggere, enklere og mer effektiv, samtidig som det beskytter fisk og miljø. Selskapet eies av Einar Kristian Brattland og selskapet hadde i 2021 et driftsresultat på nær 11 millioner kroner.

I forbindelse med salget har Kystverket opphevet tidligere klausuler på eiendommen, som gjorde at nye eiere var forpliktet til å holde bygningsmassen på øya intakt. Når det offentlige gikk til det skritt å selge en fyrstasjon som Bjørnøya, tok man samtidig bort mye av historien som ligger i bygningene der. Det ødelegger det kulturminnet som Bjørnøy fyr representerer. Det syns vi i Norsk Fyrforening er både trist og leit, sier Henriette Marie Skjæveland.

Fyret på Bjørnøya ble satt opp i 1886. Det skal ha bodd folk på fyret fra 1890, ifølge Skjæveland. I 1972 ble fyret avbemannet. Lyset ble erstattet av en fyrlykt på søyle. – Bodø kommune ønsket å etablere Bjørnøya som et friluftstilbud til befolkningen i kommunen, og det ble bevilget penger til restaurering. Foreningen Bjørnøy fyrs venner ble stiftet i 2014. I foreningen var det folk som «brant for fyret», og som hadde gjort en stor innsats med å sette bygninger i stand. Målet var å åpne fyret for allmennheten, forteller Skjæveland videre. Men det var få som faktisk brukte området til friluftsliv.

Sommeren 2020 varslet Bodø kommune at de ikke lenger ønsket å ha ansvar for drift og tilsyn av fyrstasjonen. Kommunen har forsøkt å få flere lokallag til å overta ansvaret for Bjørnøya, uten å lykkes. Kommunen så derfor ingen annen utvei enn å oppfordre Miljødirektoratet til å avskrive det statlige friluftsområdet. Kystverket ønsket ikke å benytte sin forkjøpsrett, og dermed ble fyret lagt ut for salg tidligere i høst.

Foto: Norsk Fyrforening

Vi håper å komme i dialog med den nye eieren for å høre hvilke planer han og selskapet har for Bjørnøya fyr, sier Skjæveland.