Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Arbeidet med å sanere tankanlegget på Hauknesodden er snart ferdig. Om noen år vil området framstå som et attraktivt friluftstilbud.

Fyrlykten skal bli stående! Foto: Harald Mathiassen 

Vi har sakset denne fra Rana Blad: Rana kommune overtar festeretten til området for tre millioner, og bruker nå 3,2 millioner kroner til sanering av kai og tankanlegg, rydding og fjerning av eventuell forurensning i området. Festekontrakten mellom Hauknesodden depot AS og grunneier Knut Skevik utløper ved utgangen av 2014, og Rana kommune overtar nå denne kontrakten.

Viktig område

– Da vi i 2011 ble klar over at festekontrakten var i ferd med å gå ut satte vi i gang, og kommunestyret bevilget penger for å overta kontrakten. Vi fikk med oss Direktoratet for naturforvaltning (DN) som bevilget 50 prosent av kostnaden ved å overta festekontrakten, sier Ståle Lysfjord som er bydriftssjef i Rana kommune.

Det finnes en egen post på statsbudsjettet som går på sikring av særdeles viktige områder til friluftsformål.

– Derfor klarte vi så raskt å skaffe midler til å finansiere overtakelsen. Nå har vi sikret et området i Indre Ranfjord som ¨åpnes for allmennheten, sier Ståle Lysfjord som beskriver Hauknesodden som et spennende område.

Direktoratets medvirkning betyr at Rana kommune ikke seinere kan bestemme at området skal brukes til noe annet enn friluftsformål, uten at pengene må betales tilbake til DN.

Fjerner alle spor

I dag framstår området, som ligger mellom Hauknes marina og Hauknesstranda, som nokså uferdig selv om gamle oljetanker, rustne gjerder og slitte bygninger er fjernet. Ennå gjenstår mye arbeid før Rana kommune overtar området 1. desember i år. Da skal sporene av tidligere virksomhet være borte, og grunnen fri for eventuell forurensning.

– Vi vil sette i gang en prosess for å regulere området til friluftsformål og vi skal planlegge hva området skal fylles med. Det kan bli forskjellige typer aktivitetsanlegg som lekeplass, kanskje en tennisbane, flater der det kan kaste freesbee og drive annen aktivitet. Foreløpig er vi på tenkestadiet, sier Gunnar Brattli, som er leder for vei, park og idrett i Rana.

Det skal åpnes for en bred prosess som legger til rette for en rekke aktiviteter og ikke minst best mulig tilgjengelighet for alle, slik at området blir mye brukt.

– En del av den videre prosessen blir også å se på hvordan kommunen kan løse utfordringen med en planfri adkomst til området over E6. Dette blir en del av Veipakke Helgeland, sier Gunnar Brattli.

Sammenhengende område

Et av kravene for DNs økonomiske bidrag er at småbåthavna ikke utvides inn i området som nå overtas av kommunen.

– Men eierne av småbåthavna har ingenting imot havneområdet er åpent mot Hauknesodden fjordpark. Det er mange som synes det er trivelig å rusle rundt i småbåthavna og det har jo blitt en fin aktivitet i seg selv. Derfor er det bra at hele dette store området, fra småbåthavna til Hauknesstranda bli åpnet og sammenhengende. Ikke minst det at vi får ei sammenhengende strandlinje på 500-600 meter åpen for allmennheten. Dette er et utrolig verdifullt område som når det er ferdig utviklet vil bidra til ei kvalitetsheving, sier Ståle Lysfjord som håper at man allerede neste år kan begynne å tynne ut krattskogen for å åpne opp.

Utviklingen av friluftsområdet vil gå over tid, så det vil fortsatt gå noen år før Hauknesodden fjordpark framstår som ferdig.