Utsira mars 2013 Foto Høvås nett
Fra landsmøtet på Utsira i 2013 (Foto: ELisabeth Høvås).
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norsk Fyrhistorisk Forening inviterer alle medlemmer til landsmøte i Oslo lørdag 5. april kl. 11-15 i Kulturvernets hus.

Programmet blir lagt ut senere, men sett av dagen allerede nå.
Forslag til saker på dagsorden må være sekretariatet i hende innen 8. mars. Send innspill til info@fyr.no.
Vi oppfordrer dere også til å gå gjennom vedtektene. Skulle dere ha innspill eller ønsker om endring av vedtektene, må dette være sekretariatet i hende innen 1. mars.
Videre gjør vi oppmerksom på at for familiemedlemmer har kun hovedmedlemmet stemmerett. Dernest har fyr/-foreninger, lag, organisasjoner og lignende maksimum to stemmer. Ellers har hvert medlem én stemme.