Landsmøteutflukt til det godt ivaretatte Heggholmen Fyr i vakkert vårvær. Alle foto: Norsk Fyrforening

Statssekretær Kristina S. Hansen berømmet Norsk Fyrforening for det arbeidet de mange tusen frivillige utfører på norske fyr hvert eneste år, i sin tale til landsmøtet i Norsk Fyrforening i helgen.

– Det er at regjeringen prioriteter å være til stede på vårt landsmøte med statssekretær Hansen fra Nærings- og fiskeridepartementet, viser at myndighetene ser viktigheten av den dugnadsinnsatsen som legges ned av våre medlemmer. Vi merket oss også at hun noterte seg flere av de problemstillingene våre medlemmer har i driften av fyrstasjonene, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Statssekretær Kristina S. Hansen fra Nærings- og fiskeridepartementet holdt åpningstalen på landsmøtet.

Fyrfolk fra hele landet var samlet til helgens landsmøte i Oslo Havns lokaler.

Hun sier Norsk Fyrforening vil følge opp disse problemstillingene i foreningens dialog med politiske myndigheter, vernemyndighetene og Kystverket det kommende året. Statssekretær Hansen var til stede under hele landsmøtet og noterte seg flere av innleggene som ble holdt fra medlemmene. Kulturvernforbundets styreleder Jørn Holme holdt en hilsningstale med oppmuntrende ord om det arbeidet som Norsk Fyrforening legger ned for norsk kystkultur.

Gjenvalg

De av styrets medlemmer som var på valg – nestleder Kjell Ove Hveding, styremedlemmene Jan Erik Raanes, Astrid Larsen og varamedlem Dag Oppen Berntsen ble alle gjenvalgt for to nye år. Magne Johannesen fra Ryvingens Venner ble nytt varamedlem til styret – ettersom Charlotte Nalum hadde frasagt seg gjenvalg.

Espen Frøysland holdt kåseri om bevaring av gamle gjenstander.

«Lyden av Arendal» og tåkelur engasjerer. Bjarne His fra Torungens Venner fortalte hva foreningen har gjort for å få tilbake tåkeluren på fyret.

Ordførermottagelse

Landsmøtehelgen startet med at Oslos ordfører Anne Lindboe holdt mottagelse for landsmøtedelegatene i Oslo rådhus. I sin tale understreket ordføreren betydningen som norske fyr har for vår kystkultur, og hun trakk frem viktigheten av det frivillige arbeidet som gjøres hver dag.

Ordfører Anne Lindboe hilser på Arnt Edmund Ofstad. Til venstre Agnar Hansen, Gudrun Hagalinsdottir – begge fra Flatøy Fyr og Jostein Korsnes fra Frekøy Fyr.

Eli Johanne Ellingsve, Elisabeth og Per Arvid Åsen i munter samtale med Oslos ordfører.

Styreleder Sven Gj. Gjeruldsen takket ordføreren for mottagelsen i rådhuset og roste kommunen for hvordan havnevesenet tar vare på Oslos tre kommunale fyr. Han minnet også ordføreren på at Oslo har muligheten til å gjenreise fyret på Vippetangen når Oslo Havn skal ruste opp havneområdet mot Bjørvika.

Sjøreise

Stemningen var god om bord på Kystverkmuseas M/T «Gamle Oksøy».

Under sjøreisen passerte man nedlagte Steilene Fyrstasjon.

Songvår Fyrs Geir Smebøle i samtale med styremedlem Linda Nordbø Rugland, faglig rådgiver André Schau og Mia Berge.

Fyrforvalter Jitse Jonatan Buitink ved Andenes Fyr og daglig leder Henriette Marie Skjæveland diskuterer frivillighetens utfordringer ved det å drifte fyrstasjoner.

Etter mottagelsen i Oslo rådhus var det i samarbeid med Kystverkmusea lagt opp til en sjøreise i indre Oslofjord med M/T «Gamle Oksøy». Under turen fortalte Norsk Fyrforenings faglige rådgiver André Schau og kaptein Eivind Lande om steder, sjømerker og fyr som ble passert.

Fargeleggingsbok og æresmedlemmer

Jostein Korsnes, Eli Johanne Ellingsve, Knut Mørland og Jo van den Eynden ble utnevnt til æresmedlemmer i Nortsk Fyrforening

Ved avslutningen av landsmøtet ble Jo van der Eynden, Eli Johanne Ellingsve, Jostein Korsnes og Knut Mørland utnevnt til æresmedlemmer av Norsk Fyrforening.

Den store overraskelsen til landsmøtet var lansering av en rykende ferske fargeleggingsboka «Fyrglede» – og en serie med tatoveringer. en fargeleggingsbok. – Det er med stolthet vi kan presentere et helt nytt tilbud rettet mot barn i alle aldre. Boka «Fyrglede» er en bok man rett og slett blir glad av. Boka inneholder 30 fantastiske tegninger av forskjellige fyr fra hele «Riksvei 1», sa styreleder Sven Gj. Gjeruldsen da han introduserte forfatterne – Henriette Marie Skjæveland og Linn Marita Andreassen – til et bokbad om prosjektet.  Boka og tatoveringene fikk en god mottagelse blant landsmøtedeltagerne.

Nestleder Kjell Ove Hveding og vararepresentant til styret Dag Oppen Berntsen.

Landsmøtet ble holdt på hovedkontoret til Oslo Havn – Skur 38.

– Vi er svært takknemlig for måten vi er blitt tatt imot av Oslo Havn og all den bistand vi fikk fra havnas ansatte, sier Sven Gj. Gjeruldsen.

Hvor kan man søke støtte?

Hva kan Sparebankstiftelsene bidra til i fyrarbeidet var tema for foredraget til Tuva Løkse fra Sparebankstiftelsen DNB. Hun kom med flere gode råd om hvor det mulig for medlemsfyrene å søke om støtte til prosjekter på fyrstasjonene.

Espen Frøysland som leder Lindesnes Fyrmuseum og Kystverkmusea, kåserte om hvordan man behandle historiske gjenstander som man finner på fyrstasjoner. Frøysland redegjorde også for prosjektet Europeisk fyrkulturrute og Kulturminnedagene.

Tåkeluren

Det er mange langs hele kysten som savner tåkelurene som har vært stille i flere ti-år. Ved flere fyrstasjoner er det mange som ønsker å få gjenopptatt denne karakteriske varslingslyden. Faglig rådgiver Andre Schau sier det finnes tåkelurer ved syv – åtte fyrstasjoner som ikke er demonterT. Bjarne Hiis fra Torungens Venner holdt et muntert og levende kåseri om foreningens arbeid med å få tilbake «Lyden av Arendal».

Landsmøtet 2025 avholdes på Sommarøy i Tromsø 4. til 6. april neste år. Nestleder Kjell Ove Hveding holdt en flott introduksjon til hva landsmøtedelegatene kan glede seg til når turen går til Tromsø og Sommarøy .

Samarbeidspartnere

Flere av Norsk Fyrforenings samarbeidspartnere som «Boatboot», Hadeland Glasverk, kunstner Ida Monrad Haugen og tatovør Linn Marita Andreassen var til stede og presenterte seg for deltagerne.

Samarbeidspartner Pål Helgland fra Boatboot presenterte sine flotte maritime støvler under landsmøtet.

Festmiddag

Lørdag kveld inviterte daglig leder Henriette Marie Skjæveland på vegne Norsk Fyrforening til stor festmiddag på restauranten «Der Peppern gror».

Under middagen ble det holdt flere fine og hyggelige taler.

Daglig leder Henriette Marie Skjæveland ønsket velkommen til festmiddag på «Der peppern gror» .

Det var god stemning under festmiddagen på landsmøtet.

Heggholmen fyrstasjon

Søndag morgen hadde Oslo havn åpnet Heggholmen fyrstasjon for deltagerne som dermed fikk se nærmere på dette godt bevarte fyret i en av innseilingsledene til havna i Hovedstaden. Fra Heggholmen fyr gikk turen til Dyna Fyr med lunsj som ga en flott avslutning på årets landsmøtehelg.

Styremedlem Linda Nordbø Rugland, daglig leder Henriette Marie Skjæveland, styremedlem Astrid Larsen, samarbeidspartner Ida Monrad Haugen og Asbjørg Dalen fra Svenner Fyr koste seg på Heggholmen Fyr.

Faglig rådgiver André Schau forteller om livet på Heggholmen Fyr.

Styremedlemmene Tor Magne Gangsøy og Linda Nordbø Rugland, og æresmedlem Jostein Korsnes på vei med M/S «Sjøbad II» til lunsj på Dyna Fyr.

Styremedlem Tor Magne Gangsøy og Svein Hjorth-Olsen fra Lyngør Fyr i samtale på Dyna Fyr.

Æresmedlem Knut Mørland takket for maten ved avslutningslunsjen på Dyna Fyr.