Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norsk Fyrhistorisk Forening avholdt landsmøte i Stavern 26. mars. Det skjedde i historiske omgivelser, på området til Fredriksvern festningsanlegg (galeiverft og hovedstasjon for den norske marine fra 1750).

Landsmøtet fikk rekordhøy deltakelse, med omkring 50 personer. Til stede var utsendte fyrvenner fra 26 fyr (også ny rekord). Blant deltakerne kan nevnes representanter for Slettnes (landets (og verdens?) nordligste fyr) og Ryvingen (landets sørligste fyr). Gledelig var det også at medlemsfyr fra samtlige 5 kystregioner var representert. Den gode deltakelsen avspeiler uten tvil veksten og aktiviteten i foreningens medlemsmasse.

 

Landsmøtet ble, i samsvar med tradisjonen, avholdt samtidig med Kystverkets og Kystverkmuseas nasjonale fyrhistoriske seminar. Seminaret er en uvurderlig kilde til inspirasjon og begeistring for fyrvenner, og et meget godt sted for nettverksbygging og utveksling av informasjon mellom offentlige instanser og frivillige fyrforvaltere. Tema for seminaret var overgangen for fyrlys fra linser til LED, et tema som opptar så vel etat som frivillige fyrentusiaster.

 

Den tradisjonelle seminarekskursjonen gikk denne gang til Stavernsodden fyr. Fyrstasjonen åpnes sommeren 2011 for alminnelig adgang, etter sterk innsats fra Kystlaget Fredriksvern. Bildet viser seminardeltakerne på veg mot fyret (i bakgrunnen).

Se TV Vestfolds innslag om fyrseminaret her:

http://www.tvvestfold.no/program.php?program=36&video_id=1730&autoplay=1

 

Mer informasjon til medlemmer av NFHF om landsmøte og seminar følger i protokollen fra landsmøtet og nyhetsbrev 1/2011.