Landsmøtedeltakere utenfor Obrestad fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Norsk Fyrforenings landsmøte ble avholdt denne helgen på Sola Strand Hotell på Jæren. Aldri før har det vært så stor oppslutning om et landsmøte i foreningens mer enn 25 år lange historie. Sven Gj. Gjeruldsen i Flosta ved Tvedestrand, ble valgt til ny styreleder etter Henriette Marie Skjæveland fra Farsund. Skjæveland går over i stillingen som Norsk Fyrforenings daglige leder.

-Jeg vil takke Henriette for den formidable jobben hun har gjort som foreningens styreleder. Hun har løftet Norsk Fyrforening til å bli en sentral aktør innen kulturminnevern og det å gjøre fyrene enda mer tilgjengelig for allmennheten gjennom  ny bruk. Det står stor respekt av det hun har gjort for fyrsaken og norsk fyrhistorie. Derfor er jeg svært glad for at hun nå er Norsk Fyrforenings daglige leder og fortsatt blir vårt ansikt utad, sier Sven Gjeruldsen.

Han vil samtidig takke styremedlemmene, Marianne Johnsen, Jens Erik Holmquist og Andre Schau som alle går ut, for den innsatsen de har gjort fort Norsk Fyrforening gjennom mange år.

Det nye styret

Det nye styret som ble valgt på landsmøtet består foruten Gjeruldsen, av Kjell Ove Hveding (Hekkingen fyr), Astrid Larsen (Leirvik fyr) , Tor Magne Gangsøy (Skongenes fyr/Kråkenes Fyr/ Ytre Nordfjord Turlag), Jan Erik Raanes (Sletnes fyr) og Linda Nordbø Rugland (Songvaar fyr). Varamedlemmer er Charlotte Nalum (Tvistein fyr) og Dag Open Berntsen.