Foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik

Bli med og marker Verdens fyrdag!
Torsdag 18. august 2022 er den internasjonale fyrdagen.  Vi oppfordrer alle våre fyr til å heise flagget denne dagen, og ta flotte bilder som dere kan poste på instagram og Facebook, oppfordrer styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrhistorisk Forening.

Bruk emneknaggene: #verdensfyrdag #norskfyrhistoriskforening #nfhf #norskfyrforening

Verdens fyrdag er en flott opptakt til foreningens 25 års-jubileum som markeres i Stavern fra 19. til 21. august.