Homlungen nett
– Det er viktig at fyrene er med på Kulturminnedagene. De er en essensiell del av historien, mener Heidi Thöni Sletten i Kulturvernforbundet. Her fra Homlungen fyr. Foto: Asbjørg Dalen
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Tema for Kulturminnedagene 2014 er «Den store reise: 200 års samfunnsutvikling». – Temaet passer veldig bra til fyrarrangement, sier rådgiver Heidi Thöni Sletten i Kulturvernforbundet.

Monica Lindanger

Tema og datoer for Kulturminnedagene 2014 er nå lansert. Kulturminnedagene, i regi av Kulturvernforbundet, vil i 2014 foregå i perioden lørdag 13. september til søndag 21. september. Med en hel uke og en helg håper Kulturvernforbundet at alle vil kunne finne en eller flere datoer som passer for sine arrangement.

«Den store reise»

Tema for neste år er: «Den store reise: 200 års samfunnsutvikling». Med dette temaet ønsker Kulturvernforbundet å belyse hva som har skjedd av utvikling og endring i samfunnet vårt siden grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814. «Reise» kan tolkes helt konkret eller i vid forstand. For noen vil det passe å lage et arrangement rundt utviklingen av et helt spesifikt objekt eller tradisjon, mens andre vil kanskje ønske å belyse samfunnsutvikling eller kulturutvikling mer generelt.

– Formålet er å øke interessen for kulturminner. Det er en felles dugnad for alle som driver med kulturminnevern. Arrangementene kan være med på å underbygge arbeidet venneforeningene gjør, sier Thöni Sletten til fyr.no.

Få fyrarrangementer

Hun forteller at det ikke har vært mange fyrarrangementer under Kulturminnedagene tidligere, men det ble i år arrangert kulturminnedag på Dalsfjord fyrmuseum.

– Jeg synes temaet passer veldig bra til fyrarrangement. Bare tenk på utviklingen i teknologien! Fra å bære olje på ryggen og frem til bruken av ledlys og solcellepaneler i dag. Men man kan også se på den store fortellingen. Fyrene var jo veldig viktige for samfunnsutviklingen. De viste vei og gjorde at transportårene fungerte. Det har vært en stor utvikling langs kysten, påpeker Thöni Sletten.

Heidi sletten kultvernforb

Rådgiver Heidi Thöni Sletten i Kulturvernforbundet.

Trenger ikke være stort

Hun mener Kulturminnedagene er viktige for å gjøre kulturminnevernsarbeidet synlig.

– Det er viktig å delta. Dette er jo en del av de europeiske kulturminnedagene, og det er en stor internasjonal dugnad for kulturminnevern. Jo flere som står sammen om dette, jo sterkere blir vi. Det er viktig med bredde, og det er viktig at fyrene er med. De er en essensiell del av historien, påpeker Thöni Sletten .

Hun understreker at man ikke trenger å ha et stort arrangement for å delta.

– Man kan tenke så stort eller lite man vil. Man kan gjøre det enkelt. Et syv minutters kåseri om staker kan være nok for å delta i denne store, europeiske dugnaden, smiler Thöni Sletten.
Registreringsperioden vil i 2014 være 15. mars til 15. juli.


Les mer om Kulturminnedagene her.