Kjeungskjær fyrstasjon. Foto: Marianne Johnsen.

Kystverket søker Trøndelag fylkeskommune om dispensasjon fra Kulturminneloven for å foreta nødvendige branntekniske tiltak på Kjeungskjæret fyrstasjon.

Søknaden er ifølge Kystverket avgrenset til utvendig rømningsstige, installering av brannalarmanlegg og installering av vanntåkeanlegg i bygningen. Kystverket opplyser at tiltakene skal etter planen utføres i tilknytning til, og videreføring av vedlikeholdsarbeider som er igangsatt på fyret i år. Kjeungskjæret fyrstasjon ligger på Kjeungskjær i Ørland kommune. Fyrstasjonen ble bygget i 1880, automatisert og avbemannet i 1987, og fredet etter kulturminneloven i 2000.