Stiftelsen Marstein Fyr ønsker å bygge et glasstilbygg inntil fyret. Illustrasjon: UteDesign

Eieren av Marstein Fyr ønsker å bygget et glasstilbygg til dagens fyrbygning. Bakgrunnen for ønsket om å sette opp et 25 kvadratmeter stort tilbygg, er å gi gjestene som besøker fyret utsyn mot vest og solnedgangen.

Det er Stiftelsen Marstein fyr som eier fyret på øya Store Marstein, men fyret er fremleid til Panorama Hotell & Resort i Austevoll.

Illustrasjon på hvordan et glasstilbygg på Marstein Fyr kan bli seende ut. Hensikten er å gi gjestene utsyn mot vest og solnedgangen. Illustrasjon: UteDesign

Nå søker stiftelsen Austevoll kommune om dispensasjon til å sette opp et glasstilbygg inntil fyrbygningen. I søknaden til kommunen skriver eieren at man ønsker å legge glasstilbygget mot vest, skjermet av en mur – slik at det det ikke er synlig for andre enn brukerne av eiendommen. «Både fyr-bygningene og vokterbolig mangler utsyn mot vest og solnedgang. Tilbygget vil gi dette. Tilbygget skal bare brukes til opphold på dagtid og det skal ikke legges inn vann eller avløp», står det i søknaden.

Austevoll kommune har nylig oversendt dispensasjonssøknaden til Vestland fylkeskommune for å få høre hva fylkeskommunen tenker om dispensasjonssøknaden.

Glasstilbygget er tenkt bygget inntil fyret. Illustrasjon: UteDesign

Det første fyret på Store Marstein ble bygget i 1877. Øya fyret ligger på er svært værhardt til. I 1920 opplevde folkene på Marstein fyr en spesielt sterk storm, hvor naustet ble feid på sjøen, og betongplattinger og veier ble revet opp. Vinduslemmene ble også revet av i vindkastene, og en stor stein ble kastet over 100 meter gjennom lufta og inn i spiskammeret!

Er dette fremtidens Marstein Fyr? Illustrasjon: UteDesign

Året etter ble det bygget nytt naust i betong. I 2004 rev orkanen Inga av panel på veggen og torven flerret av fjellet. Bølgebryteren som vernet bygningsmassen, ble delvis knust, og en flere tonn tung steinblokk havnet inne i fyrvokterboligen.

Fyret ble avfolket i 2002 og i 2006 solgte Kystverket Marstein Fyr til Austevoll kommune – som siden har overlatt fyret til Stiftelsen Marstein Fyr.