Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Det går mot sommar, anten ein trur det eller ikkje. Mange fyforvaltarar bur seg på ein ny sesong. Det er ikkje ansleis på kulturfyret Tungenes (Randaberg kommune, Rogaland). Der byrjar ein med søndagsope fyr alt 6. februar. Til det trengst det omvisarar. Les meir om dette her.